Wobec rosnących wymagań dotyczących zasobów i wydajności rozsądnym rozwiązaniem jest z pewnością postawienie na wirtualizację, która pomaga w pełni wykorzystać posiadaną infrastrukturę informatyczną, pozwalając na optymalizację procesu inwestowania w infrastrukturę oraz obniżenia jej kosztów utrzymania.

 

Wirtualizacja polega na oddzieleniu wykorzystywanych zasobów sprzętowych od systemów operacyjnych z tych zasobów korzystających. Oprogramowanie VMware umożliwia uruchomienie wielu systemów operacyjnych na jednej fizycznej maszynie, dzięki czemu wykorzystanie posiadanych serwerów jest większe a wydatki na nowe serwery mniejsze jednocześnie przynosząc oszczędności w zużyciu energii oraz w zapotrzebowaniu na powierzchnię w serwerowni.


GSS (Poland) Ltd. jako doświadczony partner firmy VMware realizuje projekty wirtualizacji środowisk informatycznych.