Sprawny i niezawodny hardware jest konieczny dla prawidłowej realizacji zadań informatycznych. Jednakże to system operacyjny i oprogramowanie pracujące pod jego kontrolą stanowią serce i układ nerwowy każdego systemu informatycznego. Stabilny i wydajny system operacyjny to podstawa bezstresowej i ciągłej pracy w każdym przedsiębiorstwie wykorzystującym w swoim działaniu i zarządzaniu infrastrukturę informatyczną. W zależności od potrzeb naszych klientów, GSS (Poland) Ltd. dostarcza, instaluje i konfiguruje dowolne dystrybucje Linuksowe, UNIX-owe, VMS-owe i Windows-owe zarówno w środowisku homogenicznym jak również wirtualizacji (VMware).


GSS (Poland) Ltd. oferuje i dostarcza systemy bazodanowe, w szczególności MS SQL oraz Oracle. Specjalizujemy się w dostawie, konfiguracji i optymalizacji programów archiwizujących i odzyskujących dane, w szczególności HP Data Protector.