Rozrastający się biznes wymaga coraz większych mocy obliczeniowych przy jednoczesnym zapewnieniu coraz większej niezawodności i ciągłości pracy. Rozwiązaniem jest jednoczesna rozbudowa infrastruktury sprzętowej oraz zastosowanie klastrów.

 

Rozproszenie przetwarzania pomiędzy kilka maszyn, pracujących w środowisku klastrowym nierzadko oddalonych o dziesiątki czy wręcz setki kilometrów od siebie, pozwala uniezależnić ciągłość pracy od planowanych i nieplanowanych wyłączeń systemu. Możliwe jest również dzięki temu rozłożenie obciążenia serwerów pomiędzy kilka fizycznych maszyn, optymalizujące ich wykorzystanie i dostęp do zasobów.

 

Nasza wieloletnia obecność na rynku to również doświadczenie i wiedza w zakresie najlepszych środowisk klastrowych dostępnych na rynku. GSS (Poland) Ltd. od kilkunastu lat specjalizuje się w rozwiązaniach klastrowych opartych o systemy operacyjne Tru64 UNIX, OpenVMS, HP-UX, Oracle RAC i Microsoft Cluster.