Z dniem 31 Grudnia 2008, firma Hewlett Packard zaprzestała przyjmowania zamówień na nowe serwery oparte o procesor PA-RISC, zastępując tę wyjątkowo popularną technologię procesorów maszynami opartymi o procesor Itanium. Wielu jednak użytkowników maszyn z procesorami PA-RISC chciałoby jak najdłużej eksploatować posiadaną infrastrukturę jak również mieć możliwość jej rozbudowy. GSS (Poland) Ltd. umożliwia tym użytkownikom rozbudowę infrastruktury sprzętowej oraz eksploatację tych maszyn przez wiele jeszcze lat tzn. minimum do 2017 roku, jednocześnie oferując optymalną ekonomicznie i organizacyjnie migrację do technologii Itanium.


Terytorium naszej działalności w zakresie technologii Alpha oraz PA-RISC pokrywa całą Europę.