General Systems & Software (Poland) Ltd. Sp. z o.o. 

ul. Balladyny 36, 81-524 Gdynia
 
e-mail: gss@gssltd.com.pl
 
NIP: 585-00-05-707
REGON: 002848148
KRS: 0000118573
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS


Informacja dotycząca danych osobowych

Informujemy, że wysłanie przez Państwa wiadomości na adres: gss@gssltd.com.pl i office@gssltd.com.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

Administratorem Państwa danych osobowych jest General Systems & Software (Poland) Ltd. Sp. z o.o. (GSS), z siedzibą w Gdyni, ul. Balladyny 36/3.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję. Dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z gss@gssltd.com.pl lub office@gssltd.com.pl . Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które dostarczają GSS systemy informatyczne oraz usługi hostingowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z administratorem, który możliwy jest poprzez adres e-mail: gss@gssltd.com.pl lub office@gssltd.com.pl.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.