W latach 80-tych XX wieku firma Digital Equipment Corporation była liderem na rynku aktywnych urządzeń sieciowych. Wielu użytkowników tej technologii do dzisiaj eksploatuje sieci komputerowe wyposażone w urządzenia sieciowe firmy DEC. GSS (Poland) Ltd. umożliwia tym użytkownikom rozbudowę oraz serwis ich infrastruktury sieciowej.