W 2005 roku firma Hewlett Packard ogłosiła strategię (road-map) zakładającą wstrzymanie rozwoju i sprzedaży maszyn Alpha oraz systemu operacyjnego Tru64. Wielu użytkowników tych systemów może zastanawiać się nad zabezpieczeniem możliwości jak najdłuższej eksploatacji posiadanej infrastruktury opartej o technologię Alpha oraz nad perspektywą procesu migracji do technologii Itanium. W wyniku ustaleń z firmą Hewlett Packard Polska, GSS (Poland) Ltd. została wybrana jako firma posiadająca kompetencje do udzielania wsparcia technicznego użytkownikom technologii DECclassic w zakresie utrzymania i rozbudowy posiadanych zasobów sprzętu typu Alpha. GSS (Poland) Ltd. oferuje dodatkowo tym Klientom zabezpieczenie w zakresie części jak również serwisu, w tym również środowisk OpenVMS oraz Tru64 jednocześnie udzielając konsultacji w zakresie migracji ze środowiska Alpha do infrastruktury Itanium/HP-UX. Bazując na międzynarodowej organizacji, zwłaszcza w USA, oraz zespole specjalistów w Polsce oraz w USA, GSS (Poland) Ltd. świadczy usługi serwisowania, upgrade'owania i dostarczania potrzebnego sprzętu DEC Classic (Alpha) jeszcze przez wiele lat tzn. minimum do 2015 roku, pozwalając w ten sposób na pełne wyeksploatowanie sprzętu DEC Classic przez jego użytkowników, w tym również produktów sieciowych firmy DEC.

Terytorium działalności GSS (Poland) Ltd. w zakresie technologii Alpha pokrywa całą Europę.